گزیده ای از اشعار امام خمینی

 

بلای هجران

هیچ دانى که ز هجران تو حالم چون شد؟ 

 جگــرم، خون  و دلم، خون و سرشکم، خون شد

لب شیــــــرین تو اى مى‏زده، فرهادم کرد   

 جــــانم از هر دو جهان، رسته شد و مجنون شد

تار و پـــودم به هوا رفت و توانم بگسست                                                   

 تــــــا به تار ســــــر زلف تــــــــو، دلم مفتون شد

/ 0 نظر / 9 بازدید